S touto otázkou sa stretávam čoraz častejšie. Každý chce pre seba a svojich najbližších len to najlepšie. Pri pyramídach je však potrebné pochopiť zopár skutočností. V prvom rade je potrebná definícia , čo je to najlepšia pyramída? Už tu začíname mať problémy s jej definíciou. Snáď tá najlepšia definícia o najlepšej pyramíde bude nasledovná: je to tá, ktorá spĺňa naše očakávania. Očakávania sú však vždy len zrkadlom znalostí a životných skúseností. Preto pokladám za správne, oprieť sa o znalosti povolaných a skúsených. Za takých považujem Ruskú akadémiu vied a vedúceho paleo vied , pána Uvarova, ktorý majú za sebou viac ako 25 ročný výskum pyramíd. K čomu teda dospela Ruská akadémia vied?

Pyramídy slúžia ako:

1. Antény pre medziplanetárne a  intergalaktické komunikácie.

2. Harmonizácia vnútorného biologického času pre kontrolovanie analogického procesu

3. Spomalenie procesu stárnutia

4. Získať informácie o minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Politické plánovanie budúcnosti, aby sme sa vyhli negatívnym udalostiam pomocou prepájaní informácií o udalostiach, ktoré sa udiali v paralelných realitách.

5. Komunikovať s bohom, s duchovnou energetickou rovinou, s našou vlastnou duchovnou podstatou, aby sme si určili svoje miesto vo vesmíre.

6. Načúvať vesmíru.

7. Synchronizácia energií ľudskej existencie a zeme.

8. Zachytávanie duší.

9. Pyramídy v prechode putujú medzi svetmi vo vesmíre a v čase.

10. Synchronizácia jedla a vody.

Takže aké je najlepšia? Ak sa budeme orientovať na bežné použitie pyramídy, t.j. podpora zdravia človeka, harmonizácia potravín a zvýšenie životnej energie človeka, tak mám pre vás dôležitý odkaz. Pri týchto očakávaniach NEZÁLEŽÍ na tom, aká je pyramídy veľká , ba dokonca ani to, z čoho je urobená. Otázka ale je, aká je jej sila, ktorá určuje rýchlosť dosiahnutia vašich očakávaní. Príklad: Pyramídy závesné nad posteľ robím vždy len z dreva, pretože umožňuje byť vystavený účinkom pyramídy aj dlhšiu dobu ( dobu spánku) , bez toho, aby ste pociťovali je silné účinky. Tu platí jednoduchá rovnica: čím viac priestoru máte v sebe na prijatia toho dobrého , tým dlhšie môžete byť vystavený jej účinkom ( veeeeeľmi zjednodušená definícia) Naopak, človek plný negativizmu, nešťastia, krivdy, posudzovania vydrží v silnejšej pyramíde kratšie. Pyramída s pyramidonom , najčastejšie z kremeňa , nám zosiluje účinok pyramídy. Urýchľuje jej účinky. Tu som si spomenul na jeden z mojich prvých dotazov na pána Uvarova, či sú dobré drevené otvorené pyramídy. Jeho odpoveď? NIE! je to ako keby si letel v lietadle bez trupu. Čo to znamená? Tu treba najskôr pochopiť, že ruský vedci sú už hooodne ďaleko s výskumom. Ich pyramídy sú kombináciou betónu, vysokého obsahu kremíku, podporných žiaričov v cievkach, atdˇa ich sila je naozaj veľmi veľká. Dostanú sa k cieľu veľmi rýchlo. Jazdia na mercedese. Drevené otvorené pyramídy sú v tomto zmysle ako škodovka. Dôležité však je poznanie, že sa do cieľa dostaneme tak či tak. Možno nie tak komfortne a rýchlo, ale dostaneme . A to je pre nás dôležité. Každá pyramída zostrojená podľa posvätnej geometrie , správne osadená, aktivovaná, opretá o  základný fundament zostrojenia tohoto vesmíru, prináša úžitok. Keď vidíte pyramídu, vidíte tvorcu vesmíru, vidíte steblo trávy, vidíte stromy, vidíte vašu pôdu,…Tam všade je totiž ukrytá rovnaká geometria, ako v pyramíde. Ak si dovolíte takýto pohľad na pyramídu, dosiahnete s ňou očakávané.