Osloboďte sa od nerovnováhy a všetkého zla

Ak máme pomenovať konkrétne liečebné účinky pyramíd, tak je potrebné pochopiť a prijať fakt energetického pôvodu človeka. Všetci máme radi fakty, fakty ktoré nám dávajú možnosť stať sa neveriacimi Tomášmi a uveriť až vtedy, keď sa dotkneme rán Krista na jeho rukách. Pre nás je to v tejto dobe exaktná veda, ktorej my /spoločnosť veríme. Čo je totiž vedou potvrdené – je našou všeobecne platnou pravdou.

Čo je pre náš vývoj nesmierne prínosné, je to, že funkcia , účinky a prínos pyramíd bol 25 rokov predmetom výskumu Ruskej akadémie vied. Výsledky týchto výskumov sú viac než ohromujúce. Poďme sa teda stručne pozrieť na to, čo veda zistila o pyramídach a ich účinkoch na ľudský organizmus. Základné liečivé účinky pyramíd spočívajú v zlepšení odolnosti a povzbudení činnosti vnútorných orgánov. Ich hlavnou úlohou je regulácia procesov, prebiehajúcich v organizme, preto má zvýšiť alebo znižovať krvný tlak (v závislosti od potreby) a zvyšovať alebo znižovať tvorbu žalúdočných štiav. Liečivá energia pyramídy sa kumuluje v 1/3 jej výšky a preto by sa mal chorý orgán ocitnúť práve v tejto výške. Niektorí vedci tvrdia aj to, že žiarenie špica pyramídy povzbudzuje sexuálnu energiu.

Čo potvrdzuje ruská akadémia vied?

 • Pyramidálna energia ovplyvňuje imunitný systém živých organizmov. Potvrdzuje to napríklad pokus s dvomi kontrolnými vzorkami myší, kde jedna bola vystavená stálemu pobytu v pyramíde počas dvoch týždňov a druhá bola mimo pyramídu. Obe skupiny boli potom nainfikované smrtiacou dávkou vírusu salmonella typhy murium. Všetky myši mimo pyramídy boli usmrtené, ale až 40% myši, ktoré boli predtým v pyramíde prežili.

 • Voda vystavená účinkom pyramidálnej energie má silný protirakovinový účinok.

 • Ivanovskii virologický inštitút potvrdil účinky pyramídy na nekolerovanie koncentrácií venoglobulínu. Výskum jednoznačne potvrdil , že protivírusová aktivita venoglobulínu neklesá menšou koncentráciou. Úplne prestala kolerovať s koncentráciou. Aj tisíc násobne menšie koncentrácie mali rovnaký účinok, ako pôvodne koncentrácie!

 • Ruská akadémie vied zaoberala negatívnym účinkom chemických liekov, preparátov, ktoré sprevádzajú niektoré druhy liečby. Vystavili tieto lieky účinkom pyramidálnej energie priamo v ich energetickom lúči a nad liekmi umiestnili vodu. Pyramída dosiahla prenos liečebných funkcií, bez obmedzenia ich kladného účinku do vody, kde už sa ale nenachádzali žiadne negatívne/vedľajšie účinky. Takže vieme dať „lieky“ bez negatívnych účinkov!

 • Výskumný ústav teoretickej a experimentálnej biofyziky na 21 dní vystavil účinkom pyramidálnej energie 10% roztok kuchynskej soli. Potom tento užívali vnútorne aj vonkajšie kontrolná vzorka myší. Výskumný ústav potvrdil výrazné zníženie účinkov stresu. Ukazovateľom bol počet lymfocitov, ktoré korelujú s úrovňou stresu.

 • Ivanovsky virologický inštitút potvrdil , že ionizovaná pyramidálna voda je veľmi účinná na všetky formy žltačky. Svoj výskum uzavrel konštatovaním, že pitie pyramidálnej vody má silný účinok proti žltačke.

 • Pyramída má výrazné protirakovinové účinky na všetky druhy onkologických ochorení.

Aké sú závery ruských vedcov?

Dlhoročný vedecký výskum potvrdil nezvratný začiatok vedy nového veku, ktorá potvrdzuje spojenie ľudského tela s vesmírom. Dávne pyramídy sa stavali za účelom opravy dvojstrannej a bio energetickej asymetrie tela. Výskum vlastne potvrdzuje nutnosť žiť v harmónií a symetrii. Základné liečivé účinky pyramíd spočívajú v zlepšení odolnosti a povzbudení činnosti vnútorných orgánov. Ich hlavnou úlohou je regulácia procesov, prebiehajúcich v organizme, preto má zvýšiť alebo znižovať krvný tlak (v závislosti od potreby) a zvyšovať alebo znižovať tvorbu žalúdočných štiav. Liečivá energia pyramídy sa kumuluje v 1/3 jej výšky a preto by sa mal chorý orgán ocitnúť práve v tejto výške. Niektorí vedci tvrdia aj to, že žiarenie špica pyramídy povzbudzuje sexuálnu energiu.

Aké ďalšie účinky majú pyramídy?

 • Prečisťuje myslenie, zvyšuje koncentráciu, inšpiráciu, pomáha pri hľadaní riešenia problémov

 • Má výrazné protistresové účinky

 • Harmonizuje srdcovo-cievny i hormonálny systém

 • Podporuje metabolické procesy, pomáha pri odtučňovaní

 • Ničí baktérie, zvyšuje obranyschopnosť organizmu

 • Zlepšuje stav nervového systému, ukľudňuje, uvoľňuje

 • Postupne odstraňuje reumatické i iné bolesti

 • Zlepšuje hojenie rán a zlomenín

 • Pomáha pri bolestiach hlavy, odstraňuje migrény

 • Výrazne pomáha pri chronických chorobách a bolestiach

 • Harmonizuje krvný obeh a pomáha pri srdcových chorobách

 • Lieči Kožné choroby aj v pokročilom štádiu: Napr. psoriáza

 • Krvný tlak- nízky: V pyramíde sa zvyšuje na optimálnu hodnotu

 • Krvný tlak – vysoký: V pyramíde sa znižuje na optimálnu hodnotu

 • Výrazne pomáha pri menštruačných bolestiach

 • Zlepšuje stav onkologických pacientov, hlavne po chemoterapiách

 • Lieči opuchy

 • Zrýchľuje hojenie pomliaždenín, popálenín

 • Relaxačné a ukľudňujúce účinky pyramídy

 • Výrazne zrýchľuje hojenie rán po úrazoch

 • Výrazne zrýchľuje liečenie chorôb žalúdka a dvanástorníka

 • Zlepšuje zrast kostí pri zlomeninách

 • Výrazne zrýchľuje cestu človeka do meditatívneho stavu

 • Pri meditatívnych stavoch výrazné zrýchlenie a zkvalitnenie vizualizácií a odpovedí

 • Pri dlhodobom užívaní pyramid celkové výrazné zlepšenie kvality života